سطوح حساب کاربری در نوبیتکس

به‌منظور رعایت حقوق کاربران محترم و کاهش ریسک معاملات در نوبیتکس و همچنین ایجاد فضایی کاملاً سالم و بدون دغدغه برای کاربران فعال، سیستم جدید احراز هویت در نوبیتکس با تعریف سطوح حساب کاربری، ایجاد گردید.

مزایای سیستم احراز هویت جدید عبارت است از:

سطح 0

کاربرانی که تنها با ایمیل معتبر ثبت‌نام نموده و آن را تأیید کرده باشند، در این سطح قرار می‌گیرند. این کاربران امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز نوبیتکس را برای اولین بار در کشور بدون محدودیت خواهند داشت. همچنین واریز رمزارز بدون محدودیت ممکن خواهد بود. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 50 میلیون تومان است. امکان واریز و برداشت ریالی برای کاربران این سطح وجود ندارد. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، معادل 750 میلیون تومان است.

سطح 1

کاربرانی که ایمیل، موبایل، کد ملی (به همراه کارت ملی) و اطلاعات حساب بانکی تأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف واریز ریالی برای کاربران این سطح 200 هزار تومان در 24 ساعت اخیر است. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 100 میلیون تومان و سقف برداشت ریال معادل 20 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و ریال در 24 ساعت اخیر می‌بایست کمتر از 100 میلیون تومان باشد. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 1.5 میلیارد تومان است.

سطح 2

کاربرانی که ایمیل، موبایل (به نام کاربر)، کد ملی (به همراه کارت ملی و عکس سلفی)، اطلاعات حساب بانکی و همچنین تلفن ثابت (به همراه قبض حاوی آدرس محل سکونت) تأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز رمزارز و ریال به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 200 میلیون تومان و سقف برداشت ریال معادل 90 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و ریال در 24 ساعت اخیر می‌بایست کمتر از 200 میلیون تومان باشد. سقف مجموع درخواست‌ها برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 3 میلیارد تومان است.

سطح 3

کاربرانی که ایمیل، موبایل (به نام کاربر)، کد ملی (به همراه کارت ملی و عکس سلفی)، اطلاعات حساب بانکی و تلفن ثابت (به همراه قبض حاوی آدرس محل سکونت) تأییدشده در سیستم داشته باشند و همچنین قرارداد شروط استفاده از خدمات نوبیتکس را به‌صورت حضوری به امضاء برسانند، در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان و سقف برداشت ریال معادل 270 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و ریال در 24 ساعت اخیر می‌بایست کمتر از 1 میلیارد تومان باشد. سقف مجموع درخواست‌ها برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 15 میلیارد تومان است.

سطح ویژه

کاربران سطح 3، که به مدت 3 ماه به‌صورت مداوم با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه با نوبیتکس کار کرده باشند می‌توانند درخواست ارتقاء به سطح ویژه با امکان واریز و برداشت نامحدود را داشته باشند.

حساب شرکتی

امکان ایجاد حساب شرکتی در نوبیتکس با ارائه آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت، لیست اسامی اعضای هیئت‌مدیره به همراه مدیرعامل و معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی و مهر و امضاء وجود دارد. محدودیت‌های حساب‌های شرکتی به‌مانند سطح 3 بوده و امکان ارتقاء به سطح ویژه را نیز خواهند داشت.

خلاصه وضعیت سطوح حساب کاربری در نوبیتکس در جدول زیر آمده است:

سطح حساب کاربریمدارک موردنیازدسترسی‌هامحدودیت‌ها
تایید نشده-
 • امکان مشاهده بازار
 • عدم امکان واریز، برداشت و معامله
سطح 0
 • ایمیل معتبر
 • امکان مبادله در بازار رمزارز به رمزارز
 • امکان واریز نامحدود رمزارز
 • امکان برداشت رمزارز با سقف محدود
 • سقف برداشت رمزارز معادل 50 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر و 750 میلیون تومان در 30 روز اخیر
 • عدم امکان واریز و برداشت ریالی
 • عدم امکان مبادله در بازار رمزارز به ریال
سطح 1
 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • امکان واریز نامحدود رمزارز
 • امکان مبادله در کلیه بازارها
 • امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص
 • سقف برداشت رمزارز معادل 100میلیون تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف برداشت ریال 20 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف واریز ریال معادل 200 هزار تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 100 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 1.5 میلیارد تومان
سطح 2
 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه (به نام کاربر)
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
 • تلفن ثابت
 • ارائه سند محل سکونت (قبوض، اجاره نامه و ...)
 • امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
 • امکان مبادله در کلیه بازارها
 • امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
 • سقف برداشت رمزارز معادل 200میلیون تومان 24 ساعت اخیر
 • سقف برداشت ریال 90 میلیون تومان 24 ساعت اخیر
 • سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 200 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 3 میلیارد تومان
سطح 3
 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه (به نام کاربر)
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • ارائه سلفی به همراه کارت ملی
 • تلفن ثابت
 • ارائه سند محل سکونت (قبوض، اجاره نامه و ...)
 • امضاء قرارداد به صورت حضوری
 • امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
 • امکان مبادله در کلیه بازارها
 • امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
 • سقف برداشت رمزارز معادل 1 میلیارد تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف برداشت ریال 270 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان و در 30 روز اخیر معادل 15 میلیارد تومان
حساب شرکتی
 • آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت
 • لیست اسامی اعضای هیئت مدیره به همراه مدیرعامل
 • معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی و مهر و امضاء
 • امکان واریز نامحدود رمزارز و ریال
 • امکان مبادله در کلیه بازارها
 • امکان برداشت رمزارز و ریال با سقف مشخص
 • سقف برداشت رمزارز معادل 1 میلیارد تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف برداشت ریال 270 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر
 • سقف مجموع برداشت ریال و رمزارز، در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان و در 30 روز اخیر معادل 15 میلیارد تومان
حساب ویژه
 • 3 ماه فعالیت مداوم به‌عنوان کاربر سطح 3 با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه
 • امکان واریز و برداشت نامحدود رمزارز و ریال
 • امکان مبادله در کلیه بازارها
-

لطفاً از دامنه اصلی سایت نوبیتکس با آدرس nobitex.market استفاده کنید.