NAV Navbar
shell plaintext

مستندات API نوبیتکس

بستر نوبیتکس با تمرکز بر API توسعه داده شده است و کاربران محترم می‌توانند به راحتی تمامی اقدامات خود در نوبیتکس را به با برنامه‌نویسی و به صورت خودکار مدیریت کنند. در ادامه اجزای اصلی API نوبیتکس توضیح داده شده‌اند.

برای دسترسی سریع‌تر به API مد نظر خود می‌توانید نام یا url آن را جستجو نمایید یا از منوی سمت راست صفحه استفاده کنید. برای بسیاری از API نیز در بخش خاکستری سمت چپ صفحه، نمونه‌ی کد آورده شده است. از بخش بالا سمت چپ صفحه نیز می‌توانید زبان برنامه‌نویسی مطلوب خود را برای مشاهده‌ی نمونه کدها به آن زبان، انتخاب نمایید.

در صورت ناقص یا مبهم بودن توضیحات APIها یا هرگونه پیشنهاد دیگر در این خصوص، می‌توانید در مخزن گیت‌هاب مستندات نوبیتکس API مورد (issue) جدیدی را ایجاد نمایید یا مستقیما روی این لینک کلیک کنید و مشکل مد نظرتان را با ما در میان بگذارید.

احراز هویت

برای استفاده از APIهای عمومی نیازی به ارائه‌ی رمز یا توکن خاصی نمی‌باشد ولی اگر تمایل به استفاده از APIهای مرتبط با حساب کاربری خود را دارید، باید ابتدا درخواست توکن را ارسال نموده و با استفاده از آن توکن درخواست‌های بعدی را احراز هویت نمایید.

لاگین

برای دریافت توکن، از این کد استفاده کنید:

curl 'https://api.nobitex.ir/auth/login/' \
 -X POST \
 --data $'{"username":"name@example.com","password":"secret-password-1234"}'
http POST https://api.nobitex.ir/auth/login/ \
 username=name@example.com password=secret-password-1234

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "key": "e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
}

دریافت توکن به صورت خودکار و با ارسال درخواست به /auth/login/ صورت می‌گیرد. این تنها APIی است که نیاز دارید به آن نام کاربری و رمز عبور خود را ارسال کنید. تمامی دیگر APIها از توکن به جای رمز عبور برای احراز هویت استفاده می‌کنند. توکن‌های صادر شده بعد از چهار ساعت منقضی می‌شوند و باید مجددا با ارسال درخواست لاگین، توکن جدیدی دریافت کنید. در صورتی که نیاز به ایجاد توکن‌های بلند مدت دارید، از پارامتر remember=yes استفاده کنید تا توکن ایجاد شده به مدت سی روز معتبر بماند.

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
username string الزامی ایمیل کاربر name@example.com
password string الزامی رمز عبور کاربر secret-password-1234
remember string no آیا توکن بلند مدت صادر شود؟ yes یا no

اطلاعات بازار (عمومی)

لیست سفارشات

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/list' \
 -X POST \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"order":"-price","type":"sell","dstCurrency":"usdt"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/list \
 order=-price type=sell dstCurrency=usdt

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "orders": [
    {
      "unmatchedAmount": "0.1416000000",
      "amount": "0.1416000000",
      "srcCurrency": "Bitcoin",
      "dstCurrency": "Tether(omni)",
      "matchedAmount": "0E-10",
      "isMyOrder": false,
      "price": "5787.0000000000",
      "type": "sell",
      "totalPrice": "819.43920000000000000000"
    },
    ...

  ]
}

برای دریافت لیست سفارشات از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
order string price ترتیب price یا price-
type string اختیاری نوع سفارش buy یا sell
srcCurrency string اختیاری ارز مبدا btc
dstCurrency string اختیاری ارز مقصد rls

لیست معاملات

curl 'https://api.nobitex.ir/market/trades/list' \
 -X POST \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/trades/list \
 srcCurrency=btc dstCurrency=rls

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "trades": [
    {
      "market": "Bitcoin-﷼",
      "total": "99949293.63720000000000000000",
      "price": "750032220.0000000000",
      "amount": "0.1332600000",
      "type": "buy",
      "timestamp": "2018-11-18T11:56:07.798845+00:00"
    },
    ...
  ],
  "status": "ok"
}

برای دریافت لیست معاملات از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
srcCurrency string الزامی ارز مبدا btc
dstCurrency string الزامی ارز مقصد rls

آمار بازار نوبیتکس

curl 'https://api.nobitex.ir/market/stats' \
 -X POST \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/stats \
 srcCurrency=btc dstCurrency=rls

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "stats": {
    "btc-rls": {
      "bestSell": "749976360.0000000000",
      "isClosed": false,
      "dayOpen": "686021860.0000000000",
      "dayHigh": "750350000.0000000000",
      "bestBuy": "733059600.0000000000",
      "volumeSrc": "0.2929480000",
      "dayLow": "686021860.0000000000",
      "latest": "750350000.0000000000",
      "volumeDst": "212724856.0678640000",
      "dayChange": "9.38",
      "dayClose": "750350000.0000000000"
    },
  },
  "status": "ok"
}

برای دریافت آخرین آمار بازار نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
srcCurrency string الزامی ارزها مبدا btc,usdt
dstCurrency string الزامی ارز مقصد rls

آمار بازار جهانی

curl 'https://api.nobitex.ir/market/global-stats' \
 -X POST

http POST https://api.nobitex.ir/market/global-stats

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "ltc": {
    "kraken": {
      "price": "41.69"
    }
  },
  "btc": {
    "kraken": {
      "price": "5517.2"
    }
  },
  ...

  "status": "ok"
}

برای دریافت آمار بازارهای جهانی از این نوع درخواست استفاده نمایید:

اطلاعات کاربر

پروفایل

curl 'https://api.nobitex.ir/users/profile' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/profile \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{  
  "status": "ok",
  "profile": {
    "firstName": "مهدی",
    "lastName": "رضایی",
    "nationalCode": "011122333",
    "email": "name@example.com",
    "username": "name@example.com",
    "phone": "02142719000-9012", 
    "mobile": "09151111111",
    "city": "مشهد",
    ...
  }
}

برای دریافت پروفایل کاربر از این نوع درخواست استفاده نمایید:

سابقه ورود

curl 'https://api.nobitex.ir/users/login-attempts' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/login-attempts \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{  
  "status": "ok",
  "attempts": [
    {
      "ip": "46.209.130.106",
      "username": "name@example.com",
      "status": "Successful",
      "createdAt": "2018-11-28T14:16:08.264308+00:00"
    },
    ...
  ]
}

برای دریافت سابقه ورود از این نوع درخواست استفاده نمایید:

کد معرف

curl 'https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code' \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/get-referral-code \

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "referredUsersCount": 0,
  "referralCode": "84440",
  "referralFeeTotalCount": 0,
  "referralFeeTotal": 0
}

برای دریافت کد معرف از این نوع درخواست استفاده نمایید:

افزودن کارت بانکی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/cards-add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"number":"5041721011111111","bank":"رسالت"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/cards-add \
 number=5041721011111111 bank=رسالت

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok"
}

برای افزودن کارت بانکی جدید از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
number string الزامی شماره کارت 5041721011111111
bank string الزامی نام بانک رسالت

افزودن حساب بانکی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/accounts-add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"number":"5041721011111111","shaba":"IR111111111111111111111111","bank":"رسالت"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/accounts-add \
 number=5041721011111111 shaba=IR111111111111111111111111 bank=رسالت

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok"
}

برای افزودن حساب بانکی جدید از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
number string الزامی شماره کارت 5041721011111111
shaba string الزامی شماره شبا IR111111111111111111111111
bank string الزامی نام بانک رسالت

کیف پول‌های کاربر

لیست کیف پول ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/list' \
 -X POST \
 --header "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568"
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/list \
 Authorization=Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "wallets": [
    {
      "activeBalance": "10.2649975000",
      "blockedBalance": "0",
      "user": "name@example.com",
      "currency": "ltc",
      "id": 4159,
      "balance": "10.2649975000",
      "rialBalance": 51322935,
      "rialBalanceSell": 52507310,
      "depositAddress": null
    },
    ... 
  ]
}

برای دریافت لیست کیف پول های کاربر از این نوع درخواست استفاده نمایید:

موجودی

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/balance' \
 -X POST \
 --header "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 --data '{"currency":"ltc"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/balance \
 currency=ltc

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "balance": "10.2649975000",
  "status": "ok"
}

برای دریافت آخرین آمار بازار نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
currency string الزامی نوع کیف پول(ارز) ltc

لیست تراکنش‌ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/transactions/list' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/transactions/list \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "transactions": [
    {
      "currency": "ltc",
      "created_at": "2018-10-17T09:41:08.519151+00:00",
      "calculatedFee": "0",
      "id": 99050,
      "amount": "4.3802000000",
      "description": "خرید 4.400 LTC به قیمت واحد ﷼7450000"
    },
    {
      "currency": "ltc",
      "created_at": "2018-10-04T13:05:01.384902+00:00",
      "calculatedFee": "0",
      "id": 96541,
      "amount": "-1.0000000000",
      "description": "Withdraw to \"Lgn1zc77mEjk72KvXPqyXq8K1mAfcDE6YR\""
    },
    ...
  ],
  "status": "ok"
}

برای دریافت آخرین آمار بازار نوبیتکس از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet int الزامی شناسه کیف پول(id) 4159

لیست واریزها و برداشت‌ها

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/deposits/list' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/deposits/list \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "deposits": [
    {
      "txHash": "c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
      "address": "32KfyTNh162UoKithfDrWHZPYq5uePGmf7",
      "confirmed": true,
      "transaction": {
        "id": 10,
        "amount": "3.0000000000",
        "currency": "btc",
        "description": "Deposit - address:36n452uGq1x4mK7bfyZR8wgE47AnBb2pzi, tx:c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
        "created_at": "2018-11-06T03:56:18+00:00",
        "calculatedFee": "0"
      },
      "currency": "Bitcoin",
      "blockchainUrl": "https://btc.com/c5d84268a0bf02307b5a0460a68b61987a9b3009d3a82a817e41558e619ec1d2",
      "confirmations": 2,
      "requiredConfirmations": 3,
      "amount": "3.0000000000"
    }
  ],
  "withdraws": [
   {
      "id": 2398,
      "blockchain_url": "https://live.blockcypher.com/ltc/tx/c1ed4229e598d4cf81e99e79fb06294a70af39443e2639e22c69bc30d6ecda67/",
      "is_cancelable": false,
      "status": "Done",
      "amount": "1.0000000000",
      "createdAt": "2018-10-04T12:59:38.196935+00:00",
      "wallet_id": 4159,
      "currency": "ltc",
      "address": "Lgn1zc77mEjk72KvXPqyXq8K1mAfcDE6YR"
    }
  ]
}

برای دریافت لیست واریزها و برداشت‌ها از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet string all شناسه کیف پول(id) 4159

تولید آدرس بلاکچین

curl 'https://api.nobitex.ir/users/wallets/generate-address' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"wallet":"4159"}'
http POST https://api.nobitex.ir/users/wallets/generate-address \
 wallet=4159

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "address": "LRf3vuTMy4UwD5b72G84hmkfGBQYJeTwUs"
}

برای تولید آدرس بلاکچین از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
wallet string الزامی شناسه کیف پول(id) 4159

بازار

سفارش جدید

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/add' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"type":"buy","srcCurrency":"btc","dstCurrency":"rls","amount":"0.6","price":520000000}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/add \
 type=buy srcCurrency=btc dstCurrency=rls amount=0.6 price=520000000

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok", 
  "order": {
    "type": "sell", 
    "srcCurrency": "Bitcoin", 
    "dstCurrency": "ریال", 
    "price": "520000000", 
    "amount": "0.6", 
    "totalPrice": "312000000.0", 
    "matchedAmount": 0, 
    "unmatchedAmount": "0.6", 
    "isMyOrder": false, 
    "id": 25, 
    "status": "Active", 
    "partial": false, 
    "fee": 0, 
    "user": "name@example.com", 
    "created_at": "2018-11-28T11:36:13.592827+00:00"
  }
}

برای سفارش گذاری از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
type string الزامی نوع سفارش buy یا sell
execution string market نحوه سفارش ‍‍‍market یا limit
srcCurrency string الزامی ارز مبدا btc
dstCurrency string الزامی ارز مقصد rls
amount string الزامی مقدار 0.6
price int الزامی قیمت واحد 520000000

وضعیت سفارش

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/status' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"id":5684}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/status \
 id=5684

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "order": {
    "unmatchedAmount": "3.0000000000", 
    "fee": "0E-10", 
    "matchedAmount": "0E-10", 
    "partial": false, 
    "price": "8500000.0000000000", 
    "created_at": "2018-11-28T12:25:22.696029+00:00", 
    "user": "name@example.com", 
    "id": 5684, 
    "srcCurrency": "Litecoin", 
    "totalPrice": "25500000.00000000000000000000", 
    "type": "sell", 
    "dstCurrency": "\ufdfc", 
    "isMyOrder": false, 
    "status": "Active", 
    "amount": "3.0000000000"
  }
}

برای دریافت وضعیت سفارش از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
id int الزامی شناسه سفارش ‍‍5684

لغو سفارش

curl 'https://api.nobitex.ir/market/orders/update-status' \
 -X POST \
 -H "Authorization: Token e9282e56c83f93eb077043e5ad8b6cf5b3ff7568" \
 -H "content-type: application/json" \
 --data '{"order":5684,"status":"canceled"}'
http POST https://api.nobitex.ir/market/orders/update-status \
 order=5684 status=canceled

در صورت فراخوانی درست، پاسخ به این صورت خواهد بود:

{
  "status": "ok",
  "updatedStatus": "Canceled"
}

برای سفارش گذاری از این نوع درخواست استفاده نمایید:

پارامتر نوع پیش‌فرض توضیحات نمونه
order int الزامی شناسه سفارش ‍5684‍‍
status string الزامی وضعیت جدید canceled

ملاحظات

راهنمای اشکال‌یابی

اعتبارسنجی دو عاملی

در صورتی که اعتبارسنجی دو عاملی (2 Factor Authentication) را برای حساب خود فعال کرده باشید، باید در هنگام استفاده از برخی APIها، به خصوص در هنگام دریافت توکن از API لاگین، علاوه بر سایر پارامترها، رمز یک‌بار مصرف خود را نیز در هدرهای درخواست به این صورت ارسال نمایید: X-TOTP: 123456.

محدودیت‌های فراخوانی API

برخی از APIهای نوبیتکس دارای محدودیت تعداد فراخوانی در هر بازه‌ی زمانی هستند. با این حال اگر شما به صورت معمولی و مشابه استفاده‌ی متداول کاربران از API استفاده کنید، با این محدودیت‌ها مواجه نخواهید شد. محدودیت‌ها به ازای هر API مستقلا محاسبه و اعمال می‌شوند. محدودیت‌ها معمولا بر اساس آدرس IP درخواست دهنده و در موارد هم بر اساس کاربر (توکن) درخواست دهنده می‌باشند. در حالتی که به حد مجاز تعداد فراخوانی یک API رسیده باشید، پاسخ آن API به شما یک پیام خطا با کد 403 و دارای توضیحات مشخص در خصوص آن محدودیت خواهد بود.

در صورتی که به صورت موردی یا در حین تست کد خود به محدودیتی برخورد کردید، می‌توانید با منتظر ماندن (بین یک ساعت تا یک روز) آن محدودیت را برطرف کنید و دوباره امکان استفاده از API مد نظرتان را داشته باشید. اگر به صورت مداوم به محدودیتی برای یک API برخورد می‌کنید و فکر می‌کنید که بهتر است تعداد فراخوانی مجاز آن API افزایش یابد، حتما با ایجاد یک مورد در گیت‌هاب (لینک ایجاد مورد) مسئله را با ما مطرح نمایید.

توضیح پیام‌های خطا

کد HTTP توضیحات
400 Bad Request -- پارامترهای درخواست نادرست یا ناکافی است
403 Forbidden -- انجام این عملیات مجاز نمی‌باشد
404 Not Found -- آدرس یا شی مد نظر وجود ندارد
500 Internal Server Error -- مشکلی به صورت موقت در سرور نوبیتکس رخ داده است